Bize Katılın

Federasyona Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  1. Kendi tüzüklerinde satranç organizasyonu düzenlemek, katılmak, satrancın yayılmasına, gelişimine katkıda bulunmak gibi ibare yer alan tüm dernekler ile, spor kulübünde satranç branşı bulunan tüm spor kulübü dernekleri kendi genel kurullarında federasyona üye olma kararı vererek üyelik müracaatında bulunabilir.
  2. Dernekler, federasyon üyelik başvurusunu yazılı olarak yapmalıdır. Başvuru yazısına düzenledikleri genel kurul toplantı tutanağını, onaylı dernek tüzük örneğini, dernek faaliyet belgesini, başvuru için alınmış yönetim kurulu kararını ve Satranç Kulüpleri Federasyonu genel kurulunda temsil etmek üzere seçtikleri 3 (üç) delegenin vesikalık fotoğraf, iletişim bilgileri, e-devlet sisteminden alınmış nüfus kayıt örneği, ikametgâh ve adli sicil kaydını federasyona bildirmelidir.
  3. Federasyon tarafından belirlenen standartlara uygunluğu tespit edilen derneklerin başvuruları Satranç Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
  4. Üyeliğe kabul edilen dernekler üyelik aidatlarını ödemelerini müteakiben 15 iş günü içinde yetki yazısı ve beratları kendilerine gönderilerek kayıt işlemleri tamamlanır. Yıllık dernek aidatı federasyon yönetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

1-Dernek Olağan/ Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı YK Kararı -ÖRNEK

2-)Genel Kurul Toplantı Tutanağı – ÖRNEK

3-)Dernek Delege Bildirim ve YK Kararı – ÖRNEK

 

– Diğer yardımcı ekler

Dernekler Kanunu PDF

Dernekler Yönetmeliği PDF

Dernek Yönetmeliği -Ekler PDF